fbpx
Menu

Námsbraut

Jarðvirkjun

Nám í jarðvirkjun veitir innsýn í verkferla, tækni og atvinnulíf fyrirtækja í þessari starfsgrein. Fagleg vinnubrögð og öryggismál, gæði og skilvirkni verkefna við fjölbreytt störf í mannvirkjagerð. Þú öðlast vinnuvélaréttindi og lærir t.d. um merkingu vinnusvæða, skyndihjálp og landmótun. Námsleið með sterk tengsl við fyrirtæki í atvinnugreininni.

Kennsluform: Dagskóli
Lengd náms: 4 annir

Innsýn í námið

Jarðvirkjun er nýtt starfsheiti yfir þá sem vinna hjá jarðverktökum við m.a. landmótun, mokstur, efnisflutning, jarðlagnavinnu, undirbúning vega, yfirborðsfrágang og sambærileg verk. Frá hausti 2021 verður í fyrsta sinn heildstætt nám í boði fyrir þá sem hyggjast vinna í þessum starfsgreinum og fyrir þá sem nú þegar eru starfandi.

Námið veitir innsýn í verkferla, tækni og atvinnulíf fyrirtækja í þessari starfsgrein. Í náminu er farið í hagnýt verkefni, bæði bókleg og verkleg, sem eru að miklu leyti einstaklingsmiðuð og eru í takti við þarfir atvinnulífsins. Í náminu er lögð mikil áhersla á nýjustu tækni og er talsverð verkleg kennsla í náminu. Kennt er á nýjar vélar sem búnar eru nýjustu tækni á sérstöku verknámssvæði skólans.

Við kennslu nýtur skólinn aðstoðar sérfræðinga sem koma víðsvegar að úr atvinnulífinu og aðstoða þeir einnig við þróun og uppbyggingu námsins.

Almennar upplýsingar

Inntökuskilyrði

Innritun er bæði að hausti og vori, einnig verða stök námskeið í boði. Nemendur geta komið beint úr grunnskóla og allir þeir sem eru yngri en 18 ára eru í almennum grunni ásamt fagnámi. Í grunni er víðtækt lífsleikninám með nýnemastarfi, íþróttir og heilsa, íslenska, enska og raungreinar.

Í boði er að velja ýmsa fagáfanga með, s.s. í málm-, raf- eða véltækni.

Að loknu námi

Nám í jarðvirkjun veitir aðgang að fjölbreyttum störfum í mannvirkjagerð, undirbúningi, skipulagningu, jarðmótun, mokstri, flutningi, lagnavinnu og yfirborðsfrágangi.

Í náminu öðlast nemendur vinnuvélaréttindi, réttindi í merkingu vinnusvæða auk skyndihjálparskírteinis.

FAQ

Spurt og svarað

Hvað kostar námið?

Sjá upplýsingar um skólagjöld Véltækniskólans í gjaldskrá Tækniskólans.

Eru efnisgjöld?

Nei, efnisgjöld eru innifalin í skólagjöldum.

Hvenær hefst kennsla?

Sjá upplýsingar um  skóladagatal og viðburði.

Hvar fer kennslan fram? Er fjarnám í boði?

Höfuðstöðvar námsins eru í Tækniskólanum á Flatahrauni í Hafnarfirði þar sem bókleg kennsla fer fram. Stefnt er að því að stærstan hluta bóklegs náms verði hægt að taka í fjarnámi.

Verkleg kennsla fer fram á útisvæði í Hafnarfirði.

Hvað er metið inn í námið?

Þegar nemendur eru samþykktir í námið er farið yfir námsferilinn þeirra og starfsferil, ef því er að skipta, með það að markmiði að meta alla þekkingu, leikni og hæfni nemenda. Markmiðið er að nemendur læri eitthvað nýtt á hverjum degi og bæti við þá menntun og reynslu sem þeir hafa aflað sér fram til þessa.

Er jarðvirkjun iðnnám?

Já, jarðvirkjun er iðnnám, en þetta er ekki löggilt iðngrein. Um námið eða hæfni eru því ekki til hæfnikröfur starfa. Uppsetning og innihald námsins er gerð í nánu samstarfi við fulltrúa atvinnulífsins og námi lýkur með burtfararskírteini frá skólanum.

Gefur námið einingar í framhaldsskóla?

Já, námið er eins og hvert annað nám á framhaldsskólastigi. Nemendur ættu að geta fengið almennan hluta þess (eins og íslensku, stærðfræði og lífsleikni) metnar til eininga í þessum greinum. Stór hluti námsins er hins vegar fagnám í jarðvinnu og meðferð vinnuvéla sem ekki er í boði í öðrum skólum en má væntanlega í einhverjum tilvikum meta inn sem valeiningar á framhaldsskólabrautum.

Þarf að taka allt námið í einni lotu?

Nei, markmiðið er að bjóða upp á sveigjanlegt námsform sem gæti hentað með vinnu. Fyrir yngri hópinn er náminu stillt upp sem samfelldum pakka en eldri nemendur (18+) eiga að hafa tækifæri til að taka hæfilegt nám með vinnu eða einstök námskeið.

Eru vinnuvélaréttindi metin inn í námið?

Já, reynt er að meta allt fyrra nám og reynslu á móti þeim áföngum sem kenndir eru í jarðvirkjun.

Spurningar

Hafðu samband og við svörum þér um hæl!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Var efnið á síðunni hjálplegt?
Frábært það eru góðar fréttir!