Skólar

Skólar Tækniskólans

31.10.2012

Frá starfinu í Tækniskólanum.Tækniskólinn er stærsti framhaldsskóli landsins og samanstendur af 12 undirskólum. Hver undirskóli  hefur faglegt sjálfstæði og skólastjóri stýrir faglegu starf hans. 

Námsbrautir og námsleiðir

Nánari upplýsingar um nám og námsbrautir er á síðu hvers skóla.

Tengsl við atvinnulífið

Tækniskólinn hefur það að markmiði að vinna náið með atvinnulífinu. Þess vegna starfar fagráð við hverja braut skólans þar sem saman koma fulltrúar atvinnurekenda, launþega og fagkennara í viðkomandi grein.
Hlutverk fagráðanna er m.a. að sjá til þess að skólinn og atvinnulífið gangi í takt og að þarfir atvinnulífsins speglist í kennslu og námsframboði skólans.

Tækniskólinn vinnur markvist að því að þróa nýjar námsbrautir og aðlaga eldri brautir að þeim hugmyndum og kröfum sem gerðar eru í lögum um framhaldsskóla.

Raftækniskólinn - myndir Frá starfinu í Tækniskólanum. Byggingatækniskólinn - myndir úr starfinu.