Forvarnarstefna

Forvarnarstefna - Ráðgjöf við nemendur

Stefna Tækniskólans er að styðja nemendur í að setja sér skýr markmið í lífinu og vinna markvisst að því að ná þeim. Við leggjum áherslu á lífshætti sem leiða til sjálfsvirðingar, sjálfsstjórnar og árangurs. Við leggjum einnig áherslu á virðingu fyrir einstaklingunum og sérstöðu þeirra, öflugt félagslíf, góð mötuneyti og margvíslega nemendaþjónustu.

Skólinn vill aðstoða þá sem hafa ánetjast vímuefnum og í skólanum gilda skýrar reglur um notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna. Starf forvarnarfulltrúa eru hluti af framkvæmd þessarar stefnu.

Forvarnarfulltrúi er Guðlaug Kjartansdóttirguk@tskoli.is

Forvarnarfulltrúi

 • Vinnur með nemendum að skipulagi vímulauss félagslífs.
 • Er til viðræðu við nemendur sem hafa áhyggjur af eigin vímuefnaneyslu eða neyslu vina sinna og vandamanna.
 • Stendur fyrir fræðsluerindum og námskeiðum fyrir starfsmenn og nemendur.
 • Er kennurum og öðru starfsfólki skólans til ráðgjafar hafi þeir grun um vímuefnaneyslu nemenda.
 • Aðstoðar þá sem eiga í vandræðum vegna áfengis eða annarra vímugjafa.

Þær einföldu reglur gilda í Tækniskólanum að:

 • Neysla áfengis og annarra vímuefna í skólanum og á skemmtunum á vegum hans er ekki leyfð.
 • Reykingar og önnur notkun tóbaks (munntóbak) er ekki leyfð í og við skólann nema á auglýstum svæðum utan skólahússins.
 • Auglýsingar frá vínveitingahúsum eru bannaðar innan skólans, sem og annar áróður er hvetur til neyslu vímuefna.
 • Verði nemi uppvís að neyslu áfengis eða fíkniefna á skólaballi er honum vísað frá ballinu sé hann 18 ára eða eldri en hringt í forráðamenn sé hann yngri og þeim gert að sækja hann. Nemanda er síðan gert að mæta í viðtal hjá forvarnarfulltrúa.
 • Öllum alvarlegri málum, svo sem sölu eða milligöngu um sölu áfengis, sölu eða dreifingu ólöglegra fíkniefna, er umsvifalaust vísað til lögreglu.
 • Brot á þessum reglum geta leitt til brottvísunar úr skólanum.

Náms- og starfsráðgjöf

Við Tækniskólann starfa þrír náms- og starfsráðgjafar. Markmið ráðgjafarinnar er að veita nemendum þjónustu í málum sem tengjast persónulegum högum þeirra, námi og náms- og starfsvali. Þá er námsráðgjafa ætlað að veita foreldrum, kennurum og öðru samstarfsfólki ráðgjöf í málum einstakra nemenda. Námsráðgjafar eru bundnir trúnaði við skjólstæðinga sína. Innan skólans eru þeir málsvarar nemendanna, sjá nánar hér.

Sérkennsla og aðstoð

Sérkennari tekur við lestrargreiningum og öðrum greiningum á námsvanda. Sérkennari annast einnig lestrargreiningar sé þess óskað og hann veitir ráðgjöf vegna námsvandamála, sjá nánar hér.