K2

Tækni- og vísindaleiðin

Merki K2

Þriggja ára lotubundið nám

Nemendum sem útskrifast úr grunnskóla býðst spennandi leið til stúdentsprófs. Um er að ræða lotubundið nám sem er sérhannað fyrir nemendur sem vilja öflugan undirbúning fyrir háskólanám.

Námsbrautin heitir K2, með skírskotun í næsthæsta fjallstind heims. Nafnið vísar í einstaka áskorun í námi með krefjandi námsfyrirkomulagi og áherslu á verkefnamiðaða vinnu. Hverri önn er skipt upp í þrjár lotur þar sem tveir áfangar eru kenndir í senn.

Samstarf við háskóla 

Námið er skipulagt í samstarfi við Háskólann í Reykjavík (HR) og leiðandi tæknifyrirtæki og er sniðið að aðgangskröfum HR í tækni- og verkfræðideild og tölvunarfræðideild. Hluti námsins fer fram í húsakynnum HR.

Fjölbreytt val og tengsl við atvinnulíf 

Valgreinar nemenda eru iðngreinar að eigin vali í Tækniskólanum sem veita einstaka innsýn og færni á fjölbreyttara sviði en ella. Atvinnulífið spilar stóran sess í náminu því nemendur munu vinna lokaverkefni í samstarfi við fyrirtæki í lok hverrar annar.

Kynningarmyndbönd um námsleiðina.

Einstakt nám 

Markmiðið brautarinnar er að gefa sterkum námsmönnum einstakt tækifæri til þess að: 

 • fá krefjandi verkefni og þjálfast í því að hugsa út fyrir rammann.
 • tengjast háskólaumhverfinu og efla tengslanet sitt í atvinnulífinu.

Námsleiðin  - uppbygging brautar

Náminu er skipt í eftirfarandi búðir/annir sem hver um sig er í þremur lotum:


Grunnbúðir

 • Lota 1: Upplýsingatækni - ÍslenskaK2 - Grunnbúðir - upplýsingatækni.
 • Lota 2: Enska  - Íslenska
 • Lota 3: Stærðfræði  - Enska
 • Lokaverkefni - í lok annar.
 • Gæfuspor - Íþróttir - alla önnina. 


Tæknibúðir

 • K2 - TæknibúðirLota 1: Stærðfræði - Leiklist og menning
 • Lota 2: Efnafræði - Eðlisfræði
 • Lota 3: Stærðfræði - Danska
 • Lokaverkefni - í lok annar.
 • Íþróttir - alla önnina.

Vísindabúðir

 • K2 - frumkvöðlabúðirLota 1: Eðlisfræði - Lífeðlisfræði
 • Lota 2: Enska - Stærðfræði
 • Lota 3: Líffærafræði - Eðlisfræði
 • Lokaverkefni - í lok annar.
 • Gæfuspor - Íþróttir - alla önnina.

Frumkvöðlabúðir

Hugmynda- og samvinna.
 • Lota 1: Umhverfisfræði - Forritun
 • Lota 2: Stærðfræði - Frumkvöðlafræði
 • Lota 3: Jarðfræði - Enska
 • Íþróttir - alla önnina.

Forritunarbúðir

 • K2 - forritunarbúðirLota 1: Spænska - Stærðfræði
 • Lota 2: Forritun - Spænska
 • Lota 3: Forritun 
 • Lokaverkefni - í lok annar. 

Tindurinn

 • K2 - tindurinnLota 1: Stærðfræði - Íslenska
 • Lota 2: Spænska
 • Lota 3: Íslenska 
 • Lokaverkefni - í lok annar.
 • Gæfuspor - alla önnina.

Inntökuviðmið brautarinnar

Til að hefja nám á K2 - tækni og vísindaleið þarf að hafa lokið grunnskóla með lágmarkseinkunn B+ í ensku, stærðfræði og einni kjarnagrein til viðbótar. 
Allir umsækjendur þurfa að útbúa frumsamda kynningu um sjálfan sig og eiga í framhaldi möguleika á að vera boðaðir í viðtal.
Bara er hægt að hefja nám á K2 á haustönn og sótt er um á Menntagátt, www.menntagatt.is.
Allir sem hefja nám á brautinni þurfa að eiga fartölvu.

Merki Háskólans í ReykjavíkSamstarf við Háskólann í Reykjavík

 • Háskólinn í Reykjavík og Tækniskólinn eiga samstarf um námsskipulag brautarinnar. 
 • Meginmarkmiðið með samstarfinu er að efla tækni- og raunvísindanám á framhaldsskólastigi. 
 • Tilgangurinn er að aðlaga námið að hæfniviðmiðum háskólans. 
 • Hluti af náminu er kenndur í HR

Finndu okkur á Facebook Instragram-merkið