Um námið

Námsskipulag allra brauta Raftækniskólans

Kynningarbæklingur (pdf)
Áfangar í boði næstu annir (pdf)
Valáfangar allra brauta (pdf)
Raftækninám - jafngildi áfanga - ný námskrá

Kennsla samkvæmt nýrri námskrá í rafiðngreinum hófst vorið 2014.
Nemendur sem hófu rafiðnanám fyrir þennan tíma ljúka náminu samkvæmt eldri námskrám.

Nám í rafiðngreinum
er skipulagt með hliðsjón af lokamarkmiðum sem endurspegla kröfur um þekkingu og færni í hinum ýmsu starfsgreinum á sviði rafiðnaðar.
Grunnnám rafiðna er 80 einingar og tekur að jafnaði fjórar annir í skóla. Nemendur sem innritast í grunnnám rafiðna þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og samræmdum lokaprófum í íslensku og stærðfræði með tilskildum lágmarksárangri skv. ákvæðum 2. gr. reglugerðar um innritun nemenda í framhaldsskóla.

Nemendur sem innritast í sérnám til sveinsprófs í rafeindavirkjun, rafveituvirkjun, rafvélavirkjun og rafvirkjun þurfa að hafa lokið grunnnámi rafiðna. Nám til sveinsprófs í rafiðngreinum tekur að jafnaði fjögur ár og skiptist í nám í skóla og starfsþjálfun á vinnustað. 

Skipulag náms: Um er að ræða tvenns konar skipulag.

  1. Verknámsleið þar sem meðalnámstími í skóla er sjö annir að meðtöldu grunnnámi auk 24 vikna starfsþjálfunar.
  2. Samningsbundið iðnnám þar sem meðalnámstími í skóla er sex annir að meðtöldu grunnnámi auk 48 vikna starfsþjálfunar.
  • Í rafvirkjun og rafvélavirkjun er hægt að velja á milli ofangreindra námsleiða. 
  • Í rafveituvirkjun er aðeins um að ræða samningsbundið iðnnám og í rafeindavirkjun er námið eingöngu samkvæmt verknámsleið.

Mikil skörun er milli starfa í rafveituvirkjun, rafvélavirkjun og rafvirkjun og námið því að stórum hluta sameiginlegt. Sérhæfing hverrar greinar á sér aðeins stað á lokaönn námsins sem og í starfsþjálfun á vinnustað.
Þetta leiðir til þess að það er auðvelt fyrir svein í einni grein að afla sér starfsréttinda í annarri grein sterkstraums.
Um alla starfsþjálfun samkvæmt framansögðu gilda ákvæði gildandi reglugerðar um námssamninga og starfsþjálfun

Grunnnám rafiðna

(GR14) - 80 ein.
Meginmarkmið grunnnáms rafiðna er að veita almenna og faglega undirstöðumenntun undir sérnám í rafiðngreinum, þ.e. rafeindavirkjun, rafvirkjun og rafvélavirkjun, rafveituvirkjun og kvikmyndasýningarstjórn og er jafnframt skilyrði til innritunar í sérnám þessara greina.
Meðalnámstími er fjórar annir í skóla.
Til viðmiðunar við val á nemendum í Raftækniskólann er stuðst við einkunnir á skólaprófum, sérstaklega í stærðfræði, raungreinum, ensku og íslensku.

Grunnnám rafiðna - hraðferð

(GR14HR) - 58 ein.
Hraðferð grunnáms rafiðna er ætlað nemendum með stúdentspróf eða sambærilega menntun. Með hraðferðinni er grunnám rafiðna tekið á tveimur önnum í stað fjögurra og því mögulegt fyrir nemendur að klára bóknámshluta rafvirkjunar á fjórum önnum í stað fimm sé valin samningsleið. Verknámsleið rafvirkjunar, rafvélavirkjunar, rafveituvirkjunar og rafeindavirkjunar styttist þá úr sjö önnum í fimm.
Meginmarkmið grunnnáms rafiðna er að veita almenna og faglega undirstöðumenntun fyrir sérnám í rafiðngreinum, þ.e. rafeindavirkjun, rafvirkjun og rafvélavirkjun, rafveituvirkjun og kvikmyndasýningarstjórn og er jafnframt skilyrði til innritunar í sérnám þessara greina.
Meðalnámstími er tvær annir í skóla.
Inntökuskilyrði er að nemandinn hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.

Kvikmyndatækni

Tækniskólinn, í samstarfi við Stúdíó Sýrland, býður uppá nám í kvikmyndatækni.

Kvikmyndatækni er metnaðarfullt nám þar sem áhersla er lögð fyrst og fremst á tæknistörf við kvikmyndagerð, við undirbúning, tökur og eftirvinnslu

Námið er byggt upp í góðu samstarfi við atvinnulífið og kennarahópurinn er m.a. skipaður fagfólki úr kvikmyndabransanum.

Hver og einn nemendahópur vinnur eins og framleiðslufyrirtæki, þar sem allar hliðar kvikmyndagerðar koma við sögu. Hvort sem um er að ræða tökumenn, klippara, ljósamenn og grippara, þá fá nemendur að kynnast „hands on“ vinnu við hvert skref.

Framleiðslan felur í sér vinnu við bíómyndir, sjónvarpsefni, tónlistarmyndbönd, auglýsingar, fréttir og beinar útsendingar.


Rafvirkjun

Rafvirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu grunnnámi rafiðna og starfsþjálfun á vinnumarkaði. Meginmarkmið námsins er að gera nemendum kleift að öðlast þá þekkingu og færni sem rafvirkjum er nauðsynleg í störfum sínum.
Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.
Rafvirkjun skiptist í tvær leiðir „samningsleið“ RK906 og „verknámsleið“ RK806.

Rafvirkjun (RK14S) - 163 ein. Samningsleið
Námið er sex annir í skóla og 48 vikur á samningi hjá meistara.
Nemendur ljúka bóklega hluta námsins í skólanum en stórum hluta verklega námsins hjá meistara.

Rafvirkjun (RK14V) - 164 ein. Verknámsleið
Námið er sjö annir í skóla og 24 vikur í starfsþjálfun hjá viðurkenndum rafverktaka.

Rafeindavirkjun

(RE14) - 164 ein.
Rafeindavirkjun er löggilt iðngrein. Meginmarkmið námsins er að gera nemendum kleift að öðlast þá þekkingu og færni sem rafeindavirkjum er nauðsynleg í störfum sínum.
Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu námi í grunnnámi rafiðna, samtals sjö annir í skóla og 24 vikna starfsþjálfun.
Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.

Rafveituvirkjun

(RT06) - 163 ein.
Rafveituvirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu grunnnámi rafiðngreina, þar af eru sex annir í skóla og 48 vikna starfsþjálfun.
Meginmarkmið námsins er að gera nemendum kleift að öðlast þá þekkingu og færni sem rafveituvirkjum er nauðsynleg í störfum sínum.
Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.

Rafvélavirkjun

Rafvélavirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu grunnnámi rafiðna og starfsþjálfun á vinnumarkaði. Meginmarkmið námsins er að gera nemendum kleift að öðlast þá þekkingu og færni sem rafvélavirkjum er nauðsynleg í störfum sínum.
Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.
Rafvélavirkjun skiptist í tvær leiðir, „samningsleið“ RV906 og „verknámsleið“ RV806.

Rafvélavirkjun (RV906) - 163 ein. Samningsleið
Námið er sex annir í skóla og 48 vikur á samningi hjá meistara. Nemendur ljúka bóklega hluta námsins í skólanum en stórum hluta verklega námsins hjá meistara.

Rafvélavirkjun (RV806) - 164 ein. Verknámsleið
Námið er sjö annir í skóla og 24 vikur í starfsþjálfun hjá viðurkenndum rafverktaka.

Hljóðtækni

Hér er um að ræða nám í hljóðupptöku og vinnslu eins og best gerist á heimsvísu.
Nemendur sem útskrifast hafa góða og haldbæra þekkingu á forsendum hljóðupptöku og hljóðvinnslu sem og þjálfun í að taka upp og vinna hljóð.
Nemendur öðlast haldgóða þekkingu á upptökutækni, hljóðfræði og rafmagnsfræði sem tengist hljóði. Þeir þekki auk þess vel forsendur stafrænnar tækni frá analog/digtal breytum til þjöppunarstaðla og strauma.
Nemendur læri haldgóða tónfræði og þekki vel hegðun hljóðs og eðlisfræðilögmál þess.
Nemendur þekki vel helstu tæki og búnað sem nota þarf við hljóðupptöku og vinnslu og geti tekið upp hvort sem er einfalt tal og gert það klárt til útsendingar eða tekið upp hljómsveit.

Inntökuskilyrði
Nemandi hafi lokið grunnskóla og tveggja ára framhaldsskólanámi, að lágmarki 60 einingum, þar af að lágmarki fjórum einingum í ensku, fjórum einingum í íslensku og fjórum í stærðfræði. Einnig er æskilegt að nemandi hafi stundað tónlistarnám eða hafi reynslu af tónlistarflutningi.

Áfanga- og brautarlýsingar

Áfanga- og brautarlýsingar er að finna í námsvísi/námskrá Tækniskólans

Verkfræralisti nemenda í raftækni.Verkfæralisti nemenda í rafiðngreinum. 

Nemendur geta keypt verkfæratöskur á bókasafni/upplýsingamiðstöð Tækniskólans á Skólavörðuholtinu.