Störf innan rafiðnaðar

Störf og tækifæriRafiðnaðurinn - fjölbreytt störf


Störf rafiðnaðarmanna eru margvísleg. Allt frá því að leggja háspennulínur og niður í samsetningu á örmerkjum fyrir dýr. Rafiðngreinar skiptast í nokkrar greinar og er rafvirkjun fjölmennasta greinin en þar á eftir kemur rafeindavirkjun og síðan rafveituvirkjun og rafvélavirkjun.


Rafiðnaðurinn - fjölbreytt störfRafvirkjar vinna mjög fjölbreytt störf í rafiðngeiranum. Þeir leggja rafmagn í nýbyggingar, setja upp rafmagnstöflur, dósir, tengla og rofa og þar sem tölvustýrð kerfi eru forrita þeir jafnframt kerfin. Rafvirkjar vinna mikið í iðnaði við rafvélar og stýringar, bæði við uppsetningar og viðhald.

Rafiðnaðurinn - fjölbreytt störfRafeindavirkjar eru mikið í tölvugeiranum en einnig er mikið í að gera við tæki eins og hljómtæki, flatskjái, öryggiskerfi, lækningatæki, símkerfi, fjarskiptatæki hverskonar og radarbúnað. Jafnframt læra rafeindavirkjar mikið um örtölvur, forritun þeirra og tengingu við vélbúnað hverskonar.

Rafiðnaðurinn - fjölbreytt störf

Rafveituvirkjar eru í mest í háspennutækni. Þeir setja upp tengivirki, leggja háspennulínur og setja upp spennistöðvar. Mörg rafverktakafyrirtæki hafa rafveituvirkja í vinnu.


Rafiðnaðurinn - fjölbreytt störf

Rafvélavirkjun snýst um að þjónusta rafmótora og rafala. Uppsetning og viðgerðir á rafvélum hverskonar. Rafvélar eru mjög víða notaðar og nú fer að aukast þörfin fyrir þessa þekkingu þegar rafbílum fjölgar mikið. Rafvélavirkjar vinna mest á verkstæðum.

Rafiðnaðarmenn eru gjarnan í ýmisskonar tölvustörfum, uppsetningu hljóðkerfa og ljósabúnaðar.

Fræðsla um störf rafiðnaðarmanna

Hægt er að sjá forvitnileg myndbönd um störf rafiðnaðarmanna á straumlina.is

Félög

Rafiðnaðarmenn eru flestir félagar í Rafiðnaðarsambandi Íslands. Sambandið hefur eftirlaunasjóð og öflugt eftirmenntunarbatterí sem Rafiðnaðarskólinn er.  Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins heldur utan um námssamninga og rafbok.is sem er safn námsbóka á netinu sem notaðar eru við kennslu í rafiðngreinum. Markmið Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins er að innan skamms verði allar bækur sem notaðar eru við kennslu í rafiðngreinum ókeypis á netinu og er sú þróun mjög langt komin.

Námið

Námi í rafiðngreinum er skipt í tvennt. Annarsvegar er Grunnnám rafiðna sem er 4 annir til undirbúnings undir fagnám. Síðan kemur fagnámið þá annaðhvort rafvirkjun eða rafeindavirkjun. Þeir sem ætla sér í rafvélavirkjun eða rafveituvirkjun bæta því ofan á rafvirkjanámið.Rafiðnaðurinn - fjölbreytt störf

Hægt er að fara tvær leiðir í fagnámi í rafvirkjun. Annarsvegar samningsleið sem þýðir 6 annir í skóla og 2 annir á samningi hjá meistara eða 48 vikur. Hin leiðin er svokölluð verknámsleið en þá klára nemendur 7 annir í skóla og eina önn á viðurkenndum vinnustað. Það eru 24 vikur. Að loknu námi og afstöðnum samningstíma hefur nemandi öðlast rétt á að þreyta sveinspróf. Að því loknu fær hann sveinsbréf afhent.


Rafiðnaðurinn - fjölbreytt störf

Í rafeindavirkjun er bara ein leið í boði en hún er 7 annir í skóla sem lýkur með sveinsprófi. Síðan geta nemendur klárað samningstíma upp á 24 vikur og eftir það fá þeir afhend sveinsbréfin. Rafeindavirkjanámið byggir á almennri rafeindatækni, mekatrónik og forritun en einnig fjarskiptatækni og nettækni plús teikni og smíðaáfangum.

Nemendur geta byrjað að vinna upp í starfsþjálfunartímann strax að lokinni annarri önn í grunnnámi rafiðna. Margir rafvirkjanemar nýta sumarið vel og ná þá jafnvel að fara beint í sveinspróf að loknum skóla.


Hljóðtækni

Raftækniskólinn kennir í samstarfi við stúdíó Sýrland hljóðtækni. Þetta nám er 3 annir og útskrifast nemendur sem hljóðtæknimenn. Hér er ekki um eiginlegt rafiðnnám að ræða heldur tækninám og eru hljóðmenn gjarnan félagar í Félagi tæknifólks í rafiðnaði sem er undir Rafiðnaðarsambandi Íslands.Rafiðnaðurinn - fjölbreytt störf

Stúdent og háskóli

Margir nemendur fara í gegn um iðnnám áður en haldið er í framhaldsnám á háskólastigi. Hægt er að velja námsbraut eins og Náttúrufræðibraut rafmagns og klára þannig stúdentspróf. Þá er leiðin greið í háskólanám annaðhvort erlendis eða hérlendis.

Fyrir nemendur sem komnir eru með stúdentspróf er hægt að taka grunnnám rafiðna – hraðferð og klára þannig grunnnámið á 2 önnum í stað fjögurra. Með samningsleið er þá hægt að klára nám í rafvirkjun á 4 önnum eða tveimur árum. Verknámsleið í rafvirkjun og rafeindavirkjun er þá hægt að klára á 5 önnum.