Raftækniskólinn


Í daglegu lífi og störfum eru Íslendingar háðari rafmagni og rafrænni tækni en nokkru sinni fyrr. Rafmagns- og rafeindatækni er svo samofin grunngerð samfélagsins að tæpast er hægt nefna nokkra starfsemi, starfsstétt eða athafnasvið sem getur komist af án þessarar tækni nema um stundarsakir.

Raftækniskólinn er starfræktur bæði á Skólavörðuholti í Reykjavík og í Hafnarfirði að Flatahrauni12.

Í Raftækniskólanum er veitt menntun í eftirtöldum iðngreinum:

  • Rafvirkjun
  • Rafvélavirkjun
  • Rafveituvirkjun
  • Rafeindavirkjun
  • Símsmíði
  • Hljóðtækni
  • Kvikmyndatækni

Allar ofangreindar faggreinar utan hljóð- og kvikmyndatækni byrja með sameiginlegu námi í grunnnámi rafiðna.

Stúdent af náttúrufræðibraut raf en þá tekur nemandi áfanga grunnnáms rafiðna í bland við almennar bóknámsgreinar til stúdentsprófs.

Kynningarbæklingur (pdf)

Skipan náms

Nám í rafiðngreinum er skipulagt með hliðsjón af lokamarkmiðum sem endurspegla kröfur um þekkingu og færni iðnsveina í hinum ýmsu starfsgreinum á sviði rafiðnaðar. Grunnnám rafiðna er 120 feiningar og tekur að jafnaði 4 annir í skóla. Nemendur sem innritast í grunnnám rafiðna þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og samræmdum lokaprófum í íslensku og stærðfræði með tilskildum lágmarksárangri skv. ákvæðum 2. gr. reglugerðar um innritun nemenda í framhaldsskóla.

Nemendur sem innritast í sérnám til sveinsprófs í rafeindavirkjun, rafveituvirkjun, rafvélavirkjun og rafvirkjun þurfa að hafa lokið grunnnámi rafiðna. Nám til sveinsprófs í rafiðngreinum tekur að jafnaði 4 ár og skiptist í nám í skóla og starfsþjálfun á vinnustað. Um er að ræða tvenns konar skipulag:

  1. Verknámsleið þar sem meðalnámstími í skóla er sjö annir að meðtöldu grunnnámi auk 24 vikna starfsþjálfunar.
  2. Samningsbundið iðnnám þar sem meðalnámstími í skóla er sex annir að meðtöldu grunnnámi auk 48 vikna starfsþjálfunar.

Í rafvirkjun og rafvélavirkjun er hægt að velja á milli námsleiða. Í rafveituvirkjun er aðeins um að ræða samningsbundið iðnnám og í rafeindavirkjun er námið eingöngu samkvæmt verknámsleið.

Mikil skörun er milli starfa í rafveituvirkjun, rafvélavirkjun og rafvirkjun og námið því að stórum hluta sameiginlegt. Sérhæfing hverrar greinar á sér aðeins stað á lokaönn námsins sem og í starfsþjálfun á vinnustað. Þetta leiðir til þess að það er auðveldara fyrir svein í einni grein að afla sér starfsréttinda í annarri grein sterkstraums en áður hefur verið.

Að loknu starfsnámi geta nemendur bætt við sig stúdentsprófi af list- og starfsnámsbrautum (VSS) en einnig geta nemendur tekið stúdentspróf af náttúrufræðibraut samhliða grunnnámi rafiðna (NRT13).

Um alla starfsþjálfun samkvæmt framansögðu gilda ákvæði gildandi reglugerðar um námssamninga og starfsþjálfun.

Aðstaða - hvar er kennt

Raftækniskólinn býður upp á nám í grunnnámi rafiðna bæði á Skólavörðuholti og í Tækniskólanum Hafnarfirði.
Einnig býður Raftækniskólinn upp á nám í rafvirkjun – samningsbraut á báðum stöðum en rafeindavirkjun, rafveituvirkjun og rafvélavirkjun eru eingöngu á Skólavörðuholti.

Hljóðtækni og kvikmyndatækni - öll kennsla fer fram í Stúdío Syrlandi í Vatnagörðum 4, 104 Reykjavík.

Námsefni

Þess má geta að sú stefna hefur verið tekin upp hjá Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins að allt námsefni í rafiðngreinum verði ókeypis nemendum. Þetta er langt komið og sárafáar bækur sem nemendur þurfa að kaupa til námsins.
Námsefni er að finna á rafbok.is.

Raftækniskólinn er með spjallsíðu (hóp) á Facebook.

Skólastjóri Raftækniskólans:

Valdemar G. Valdemarsson,
Netfang: vgv@tskoli.is
Sími 514 9251. Gsm: 896 6110
Stofa 323 (3. hæð - Skólavörðuholti)