Námsval og stundaskrár

Námsval

Námsval og stundaskrár

Skólinn starfar eftir áfangakerfi. Námi í bóklegum og verklegum greinum er skipt niður í áfanga sem hver um sig varir í eina önn. Áfangar gefa einingar eftir því hve viðamiklir þeir eru. Námslok við skólann miðast við að nemendur hafi lokið tilskildum áföngum og einingafjölda eins og tilgreint er í brautarlýsingum skólanámskrár. Þegar nemandi sækir um skólavist velur hann jafnframt áfanga fyrir komandi önn.

Námsval

Námsval nemenda takmarkast af eftirfarandi atriðum:

 1. Undanfarareglum
 2. Skyldugreinum námsbrauta
 3. Áföngum í boði
 4. Einkunn í undanfaraáfanga
 5. Samþykki viðkomandi deilda
 6. Fjölda eininga, sbr. kaflann Námskröfur

Nemandi sem fallið hefur í áfanga eða áföngum eða sagt sig úr áfanga eða áföngum getur ekki vænst þess að fá að velja meira en tveimur einingum fleiri en hann stóðst á fyrri önn. Val fyrir næstu önn fer fram í viðtalstíma hjá umsjónarkennara og í síðasta lagi á valdegi. Velja nemendur sér þá námsáfanga fyrir næstu önn. Valið er bindandi. Aðalval nefnast þeir áfangar sem nemandi kýs helst að stunda nám í á næstu önn. Stundum verður þó að breyta vali nemanda til þess að unnt reynist að setja saman stundaskrár og eru þá áfangar úr varavali hans settir inn í stað þess, eða þeirra áfanga sem ekki komust fyrir í stundaskrá.

Valgreinar

Allir bóklegir námsáfangar og sumir verklegir standa nemendum til boða, að fengnu samþykki viðkomandi skóla, fullnægi þeir skilyrðum um undanfara. Gildir einu á hvaða braut þeir eru. Tækniskólinn kann að bjóða upp á áfanga sem ekki eru í skólanámskrá og verða þeir auglýstir sérstaklega.

Stundaskrár

Nemendur dagskóla finna stundaskrár sínar í Innu.

Fjöldi kennslustunda

Að jafnaði skal nemandi sem er í fullu námi sækja mest:

 1. 36 stundir á viku ef um er að ræða bóknám.
 2. 42 stundir á viku ef um er að ræða blandað bók- og verknám eða verknám eingöngu.

Þeir nemendur sem fá námslán hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna geta sótt um að taka þann fjölda eininga sem Lánasjóðurinn gerir kröfur um hverju sinni.

Töflubreytingadagur

Í upphafi hverrar annar er sérstakur dagur þar sem nemendur geta óskað eftir breytingum á stundatöflum sínum. Töflubreytingar eru ekki gerðar á öðrum tíma og aðeins ef verulegir annmarkar eru á töflum.

Heimild til árekstra

Við stundatöflugerð og töflubreytingar er heimilt að ganga þannig frá stundatöflu nemenda að árekstur sé á milli áfanga. Nemandinn getur þá sagt sig úr öðrum hvorum áfanganum eða sótt þá báða. Nemandi ákveður í samráði við kennara í hvorn áfangann hann mætir þegar árekstur er. Nemanda er skylt að gera kennurum í áföngum grein fyrir árekstrinum.

Reglur um úrsögn úr áföngum

 1. Nemendur geta sagt sig úr áfanga fyrstu tvær vikurnar af önninni og fengið felld niður fjarvistarstig.
 2. Nemendur undir 18 ára aldri geta aðeins sagt sig úr áfanga með samþykki forráðamanns.

P-áfangar

P-heimild er ekki veitt nema að uppfylltum ákveðnum skilyrðum:

 1. Ef útskriftarnemi þarf að ljúka áfanga sem ekki er í boði í dagskóla, kvöld-eða dreifnámi þá getur hann sótt um P-áfanga.
 2. Umsóknir um P-áfanga þurfa að berast skólastjóra eða skrifstofu skólans í fyrstu kennsluviku.

Viku síðar liggur svar fyrir og þá birtist áfanginn ásamt nafni kennara í Innu og á Námsneti sem áfangi sem ekki er í töflu með hópanúmerið P. Nemendur þurfa að hafa samband við kennara strax ef umsókn þeirra hefur verið samþykkt og standa skil á verkefnum eins og aðrir nemendur. Skólastjórar tilkynna nemendum í tölvupósti ef umsókn er hafnað.